ఇలా చేస్తే మీ ఊపిరితిత్తులు బ‌లంగా తయారవుతాయి. ముఖ్యంగా..

ఊపిరితిత్తుల నుంచి ఫిల్టర్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే ఆక్సిజన్ మీ శరీరంలోని ప్రతి భాగానికి చేరుకుంటుంది. అటువంటి పరిస్థితిలో ఊపిరితిత్తులపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. మీ ఊపిరితిత్తులు సరిగ్గా పనిచేయకపోతే మీరు

Read More