పెళ్ళైన మొదటి రాత్రే యువతికి షాకిచ్చిన వరుడు. చివరికి తల్లిదండ్రులు వచ్చి..!

పెళ్లి జరిగిన రాత్రి విజయవాడలోని వరుడి ఇంట్లో కొత్త జంటకు శోభనం ఏర్పాట్లు చేశారు. అందరి లాగే ఆ యువతి కూడా సిగ్గుపడుతూ శోభనం గదిలోకి వెళ్లింది. భర్తతో తొలిరాత్రికి ఎన్నో ఆశలతో శోభనం

Read More